Intake

De eerste behandeling is een ‘intake’ gesprek en een onderzoek om na te gaan waar de klachten vandaan komen.

Daarna wordt er besproken hoe de problemen het beste kunnen worden benaderd en hoeveel behandelingen nodig zullen zijn. Er volgt een deel behandeling zodat u een indruk kunt krijgen hoe deze therapie werkt. De behandeling duurt 1 uur.

intake

Lichaam herstelt in eigen tempo

Om het lichaam de gelegenheid te geven op eigen tempo te herstellen is de behandelfrequentie niet hoog. Na enkele behandelingen zal duidelijk verbetering merkbaar zijn.