Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen als je persoonsgegevens, je gezondheidstoestand, en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Vanzelfsprekend neem ik de bescherming van je gegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden:

 

 • Informeren en beperkt gegevens verzamelen
 • Ik laat je weten wat ik met je gegevens doe en welke gegevens ik (nodig) heb en met welk doel.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens
 • Ik geef persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden
 • Beveiligen
 • Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie
 • Ik respecteer je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten vernietigen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je gegevens aan mij hebt verstrekt beschik ik over persoonsgegevens. Dit kunnen onder meer zijn:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • De naam van je zorgverzekeraar (en het polisnummer)
 • De naam van eventuele andere zorgverleners
 • Datum van de behandeling
 • Betalingsgegevens

 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het inplannen van een afspraak
 • Het kunnen verlenen van de behandeling
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is
 • De aanleg van je dossier voor zover nodig voor je behandeling

 

Factuurgegevens

Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekering.

 • Je naam, adres en geboortedatum
 • De datum van je behandeling(en)
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals “fysiotherapie”

 

Verstrekking aan derden

Ik verstrek geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bovendien alleen met je expliciete toestemming.

 

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijn

De gegevens in je cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, met uitzondering van de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die ik van je heb op te sturen zodat je ze in kunt zien.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens per e-mail of post doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op je verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Lees hier de algemene voorwaarden

 

Deze verklaring is in augustus 2020 voor het laatst bijgewerkt.

Okke Tadema

Foto: Martin Rozema

Neem vrijblijvend contact op:

Tel: 072 5091327 | 06 54270789
E-mail: info@okketadema.nl

Openingstijden: ma t/m do van 10:00 tot 17:00.
Bij uitzondering zijn andere tijden mogelijk.

Adres en route

Oude Bergerweg 48
1862 KM Bergen NH
(Parkeren op eigen terrein)

KVK: 37153782

BIG registratie: 99035155004

Scroll to Top